Anglický jazyk


 • najdeme pro Vás optimální výukovou metodu
 • díky vhodně zvolené metodě viditelné pokroky v krátkém období
 • naučíme Vás komunikovat jak slovem tak písmem
 • připravíme Vás na maturitu či jakoukoliv mezinárodní zkoušku
 • e-learning - úspora času a nákladů

 • tým kvalitních českých a zahraničních lektorů využívající řadu moderních výukových metod
 • většina českých lektorů se zkušenostmi z anglicky mluvících zemí

Španělský jazyk

španělský jazyk jako úřední jazyk mnoha mezinárodních organizací, je především oficiálním jazykem 21 zemí zahrnujících Španělsko a většinu států Jižní Ameriky

   Stacks Image 62
   Stacks Image 64